Utvrđivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

B5_3

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za zdravstvo i socijalnu zaštitu, nacionalne manjine, povratnike i raseljena lica
Djelatnost(i) Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Dragomir Vasić,
Tel: 055/233-157
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Pomoć socijalno ugroženim licima za liječenje, ishranu, plaćanje raznih troškova, sanacije i popravka stambenih objekata, itd.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o socijalnoj zaštiti,Zakon o lokalnoj samoupravi, /, /, /, /,Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći licima u stanju vanredne socijalne potrebe, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Dokumentacija za koju stranka smatra da će dokazati svoje socijalne potrebe (u formi kopije) Razne ustanove Kopija  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva