Обавјештење о могућности изградње

Б2_11

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за просторно планирање
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Софија Јовановић, Самостални стручни сарадник за нормативна и планска акта
Тел: 055/233-471
E-mail:
Сврха административног поступка У поступку се након увида у важећи плански акт странци даје обавјештење о условима и могућностима изградње објеката на предметној парцели, ради обавјештавња да ли може и под којим условима градити.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Број парцеле (к.ч.број)
Катастарска општина
Број земљишнокњижног улошка, посједовног листа или листа непокретности
Адреса локације
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија катастарског плана Републичка геодетска управа Копија  
Земљишнокњижни извадак / лист непокретности / посједовни лист Земљишнокњижна канцеларија Основног суда Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (101.86 KB)