Одсјек за легализацију

Листа административних поступака


Захтјев за издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта
Поступак легализације бесправно започетих и изграђених објеката