Одсјек за легализацију

Листа административних поступака


Поступак легализације бесправно започетих и изграђених објеката