Провјера услађености ископа и темеља са записником о исколчењу

Б2_7

 

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за урбанизам и документацију
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Бојан Мојић, Јадранко Вишњић, Милинко Јокановић
Тел: 055/233-192
E-mail: bojan.mojic@gradbijeljina.org, jadranko.visnic@gradbijeljina.org, milinko.jokanović@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка У поступку се провјерава да ли су ископ и темељи објекта изведени у складу са записником о исколчавању, а у циљу наставка извођења радова.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе/накнаде Износ таксе/накнаде Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса 20 КМ

55480018000046568818 Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина Копија  
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење градске управе Бијељина Копија  
Главни пројекат у три примјерка Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Записник о исколчавању Овлашћено правно лице за израду техничке документације Копија  
Доказ о плаћеним административним таксама      
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 10
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање обрасца захтјева (85.33 KB)