Увјерење да издати локацијски услови нису промијењени

Б2_8

 

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за просторно планирање
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Срђан Михајловић
Тел: 055/233-125
E-mail: srdjan.mihajlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Oрган на писмени захтјев странке, која у року од годину дана од дана издавања локацијских услова није поднијела захтјев за одобрење за грађење, врши увид у важећи спроведбени план и доноси увјерење да издати локацијски услови нису промијењени, чиме се омогућава да странка прибави одобрења за грађење, без поновног прибављања локацијских услова.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 1 5КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
Назив фирме
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о плаћеним административним таксама Пошта, банка Оригинал  
Локацијски услови ГУ БИЈЕЉИНА На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (165.00 KB)