Одобравање припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности

Б1_35

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Привреда, пољопривреда и ветеринарска дјелатност
Контакт подаци надлежног службеника
Миодраг Милинковић, Душан Трифковић
Тел: 055/233-424; 055/233-423
E-mail:miodrag.milinkovic@gradbijeljina.org; dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Одобравање припремних радњи за обављање предузетничке дјелатности физичким лицима која не располажу пословним простором или средствима рада
Правни основ административног поступка Правилник о садржају и облику захтјева за обављање, промјену података и престанак обављања предузетничке дјелатности (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 74/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса на захтјев 2.00КМ    
Градска административна такса на рјешење 30.00КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Лични подаци
Јединствен матични број
Број личне карте или број пасоша за стране држављане
Адреса пребивалишта или боравишта
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Лична карта ИДДЕЕА Оверена копија  
Доказ да не постоји забрана обављања дјелатности Основни суд Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузми образац (107.12 KB)