Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности

Б1_36

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и)  
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,
Тел: 055/233-423
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Провјеравање испуњености услова за стицање статуса старог заната, умјетничког заната и домаће радиности за регистроване занатске радње
Правни основ административног поступка Правилник одјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 70/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 2 + 5 КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Пословно име
ЈИБ
Број рјешења о обављању дјелатности
Подаци о дјелатности
Број рјешења о стицању статуса
Адреса предузетника
Контакт телефон
E-mail
Internet stranica
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о одобрењу обављања дјелатности Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Фотографије производа - Оригинал  
Рјешење о стицању статуса (у случају допуне) Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (67.69 KB)