Стицање статуса старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности

Б1_36

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и)  
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,
Тел: 055/233-423
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање привредницима да стекну статусстарог заната, умјетничког заната и домаће радиности за регистроване занатске радње. 
Правни основ административног поступка Правилник одјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 70/12)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса 5 КМ    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Пословно име
ЈИБ
Број рјешења о обављању дјелатности
Адреса предузетника
Контакт телефон
Подаци о дјелатности
Број рјешења о стицању статуса ( за допуну рјешења)
E-mail
Интернет страница
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности Одјељење за привреду Копија  
Фотографије производа - Оригинал  
Рјешење о стицању статуса (у случају допуне) Одјељење за привреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (125.16 KB)