Категоризација угоститељских објеката приватног смјештаја

Б1_27

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,
Тел: 055/233-424
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање привредницима да изврше категоризацију угоститељских објеката приватног смјештаја у складу са Правилником о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмори Правилником о поступку категоризације угоститељских објеката врсте хостели објекат сеоског туризма.
Правни основ административног поступка Закон о угоститељству (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 45/17, 1/24), Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор ("Службени гласник Републике Српске", бр. 62/18), Правилник о поступку категоризације угоститељских објеката врсте хостели објекат сеоског туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр: 17/24)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса на рјешење 50 KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме 
Име једног родитеља
ЈМБГ
Мјесто и општина рођења
Адреса становања или контакт адреса
Назив правног лица
Информације о угоститељском објекту
ЈИБ
Адреса сједишта
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности Одјељење за привреду Копија  
Рјешење о упису у судски регистар Надлежни суд Овјерена копија  
Употребна дозвола за објекат Одјељење за просторно уређење Копија  
Потврда о евидентирању уговора о пружању услуга АПИФ Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (163.50 KB)