Сагласност за продужење радног времена угоститељског објекта

Б1_34

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,
Тел: 055/233-423
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање власницима угоститељских објеката да продуже радно вријеме у складу са Одлуком о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Бијељина
Правни основ административног поступка Закон о угоститељству (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 15/10), Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 44/11), Одлуке о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких и трговинских објеката на подручју општине Бијељина (''Службени гласник општине Бијељина'', бр.21/11.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса на рјешење 20 KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме, име једног родитеља, или назив правног лица и одговорно лице
ЈМБ/ЈИБ
Број личне карте и МУП
Адреса становања и контакт адреса
Сједиште правног лица
Подаци о угоститељском објекту
Разлози за продужење радног времена
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду / надлежни суд Копија  
Налаз и мишљење овлашћене стручне организације за мјерење нивоа буке (за објекте у пословно-стамбеном објекту, у насељу са индивидуално стамбеним објектима и објектима у близини здравствене установе за смјештај пацијената) Овлашћена стручна институција Оверена копија  
Препорука Туристичке организације Бијељина (само за дуже радно вријеме) Туристичка организација Бијељина Оригинал  
Доказ надлежног суда да угоститељ није првоснажно кажњен за прекршај прекорачења радног времена и за нарушавање јавног реда и мира за период у претходних шест мјесеци Надлежни суд Оригинал  
Доказ да је угоститељски објекат закупљен ради одржавања пригодне свечаности затвореног типа (само за пригодно радно вријеме) Подносилац захтјева Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (163.08 KB)