Увјерење о подацима који се воде као службена евиденција

Б1_28

Већа организациона јединица Одјељење за привреду и пољопривреду
Мања организациона јединица Одсјек за привреду
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Тања Вујић, Шеф одсјека за привреду
Тел: 055/233-162
E-mail: tanja.vujic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Издавање увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција ради остваривања права код других органа.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска такса 5 КМ 555-001-0000-295916 722131
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив предузећа
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБГ
ЈИБ
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева