Увјерење о подацима који се воде као службена евиденција

Б1_28

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Татјана Вујић
Тел: 055/233-419
E-mail: tanja.vujic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Издавање увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција ради остваривања права код других органа.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
       
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив правног лица
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса становања или контакт адреса
Број личне карте и МУП
Документација
Назив документа Форма документа Институција која га издаје
Лична карта Овјерена копија Одјељење за опту управу
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (143.68 KB)