Утврђивање права на финансијску помоћ за школски спорт

Б5_20

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Лазић
Тел: 055/233-170
E-mail: milan.lazic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Анимирање школске омладине за бављење спортом
Правни основ административног поступка Закон о спорту, Правилник о организовању школског спорта у Републици Српској, Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив школе
Адреса
Сједиште
Овлаштено лице школе
Контакт телефон
ЈИБ
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (161.50 KB)