Утврђивање права на финансијску помоћ спортским клубовима

Б5_19

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-167
E-mail: 
Сврха административног поступка Развој и унапређење спорта на подручју општине Бијељина
Правни основ административног поступка Закон о спорту, Правилник о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској, Правилник о расподјели средстава за спорт и физичку културу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив клуба
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Намјена средстава
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија идентификационог броја (ЈИБ) Пореска управа Бијељина Копија  
Програм рада и финансијски извјештај Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Бијељина Копија  
Овјерена копија уговора о отварању жиро рачуна Пословна банка Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)