Издавање/продужење пловидбене дозволе и упис у регистар чамаца

Б5_8

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Милан Лазић
Тел: 055/233-170
E-mail: milan.lazic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање легалног и неометаног кориштења пловних објеката
Правни основ административног поступка Закон о унутрашњој пловидби ("Службени гласник Републике Српске", број 58/01, 33/06, 1/08 и 100/11); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавању чамаца регистарским ознакама ("Службени гласник Републике Српске" број 03/07 и 56/10) , Рјешење о висини накнаде за кориштење објеката безбједности пловидбе ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/07))
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска административна такса на захтјев 2    
Општинска административна такса на рјешење 50    
Накнада за уређене пловне путеве 100 562- 099 - 00000556 - 87  722511
Накнада за неуређене пловне путеве 50
562 - 099 - 00000556 - 87
722511
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме, назив установе или удружења
Адреса
ЈИБ
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Фотографија чамца Подносилац захтјева Оригинал  
Доказ о плаћеној накнади Пошта, банка Копија  
Записник о извршеном основном/редовном/ванредном прегледу чамца-скеле "НОВА АРТ ДЕКОР" д.о.о. Ново Горажде Оверена копија  
Записник о баждарењу чамца-скеле за унутрашњу пловидбу "НОВА АРТ ДЕКОР" д.о.о. Ново Горажде Оверена копија  
Увјерење о способности чамца-скеле за пловидбу "НОВА АРТ ДЕКОР" д.о.о. Ново Горажде Оверена копија  
Доказ о власништву Овлаштена установа за продају чамаца или овјерена изјава са два свједока Оверена копија  
Фотокопија личне карте - Копија  
Пловидбена дозвола Административна служба општине Бијељина Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (168.00 KB)