Утврђивање права на финансирање институција и удружења-култура

Б5_12

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за културу, спорт и физичку културу и односе са вјерским заједницама
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика; Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи
Контакт подаци надлежног службеника
Гордана Антић,
Тел: 055/233-168
E-mail: gordana.antic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Подизање квалитета културних садржаја и омогућавање задовољавања духовних потреба становника општине
Правни основ административног поступка Закон о систему јавних служби, Закон о удружењима и фондацијама у Републици Српској, Правилник о финансирању јавних потреба у култури у Републици Српској, Правилник о финансирању јавних потреба у културу на подручју општине Бијељина
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив институције или удружења
Адреса
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Оверена копија  
Овјерена копија ЈИБ-а Пореска управа Бијељина Оверена копија  
Програм рада и финансијски извјештај Организација (подносилац захтјева) Оригинал  
Копија статута Организација (подносилац захтјева) Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева