Сагласност за привремено прикључење корисника на водоводну и електромрежу

Б2_12

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за управно-правне послове
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Комунални послови
Контакт подаци надлежног службеника
Владо Работа, Шеф одсјека за правне послове
Тел: 055/232-193
E-mail: vlado.rabota@sobijaljina.org
Сврха административног поступка У поступку се странкама на основу правоснажног рјешења о урбанистичкој сагласности даје сагласност за привремено прикључење стамбеног објекта на електромрежу и водоводну мрежу код надлежних органа, и тако омогућава прикључење на инсталације прије добијања одобрења за грађење.
Правни основ административног поступка Одлука о давању сагласности Одјељењу за просторно уређење Административне службе општине Бијељина за давање сагласности за привремено прикључење корисника на водоводну и електромрежу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
 
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Правоснажно рјешење о урбанистичкој сагласности / издати локацијски услови ГУ БИЈЕЉИНА На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева