Oдобрење за уклањање објекта

Б2_5

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Драгана Павловић, Огњен Рашевић
Тел: 055/233-194, 055/233-472
E-mail: ognjen.rasevic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка У поступку надлежни орган доноси рјешење о уклањању објекта или дијела објекта, одређује начин вријеме и средства извршења рјешења, а у циљу уклањања објекта који не може да служи својој намјени.
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу, Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Градска административна такса 50КМ

55480018000046568818 - Павловић банка

5580018000029598168 - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Доказ о праву власништва Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал  
Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене објекте, индивидуалне стамбено-пословне и пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м² , ако није ријеч о сложеним објектима у смислу Закона о просторном уређењу и грађењу Овлашћено правно лице за израду техничке документације Оригинал  
Сагласности надлежних органа (ако се уклањањем може угрозити јавни интерес) Мтел, А.Д. Водовод и канализација, Електро Бијељина и сл. Оригинал  
Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом Одјељење за стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине градске управе Бијељина Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (88.09 KB)