Пријава и одјава војних обвезника

Б7_26

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Служба за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Манојлвић
Тел: 055 / 233 -195
E-mail: dejana.manojlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Регулисање статуса и, сходно томе, законских права и обавеза.
Правни основ административног поступка Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Захтјев за одјаву Прописан образац Оригинал  
Пропратни акт - када се ради о пријави - допис ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Матично - јединични картони ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева