Увјерење да није служен војни рок и да не подлијеже извршавању војне обавезе

Б7_21

 

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Служба за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Манојловић
Тел: 055 / 233 - 195
E-mail: dejana.manojlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рјешавање статусних питања, нпр. служење војног рока у другим државама.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о одбрани БиХ,Закон о локалној самоуправи,Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу,Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Разлог и сврха подношења захтјева
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Увјерење о држављанству ГУ БИЈЕЉИНА Оригинал оверена копија  
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева