Признавање спорног учешћа у рату

Б7_25

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Служба за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС
Дјелатност(и) Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника Дејана Манојловић
Тел: 055 /233 - 195
E-mail: dejana.manojlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Oмогућавање остваривања неких других права, као што је утврђивање статуса борца, права на личну или породичну инвалиднину.
Правни основ административног поступка Закон о административној служби у Управи РС,Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено - отаџбинског рата Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, путство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу,Акт Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број:16-3505/05, Објашњење прописа из области војних евиденција
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Период ангажовања у рату који је споран
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Копија  
Овјерена копија докумената који се односе на период спорног ангажовања у рату Бивше војне поште или Министарства одбране Оверена копија  
Овјерена копија војне књижице Бивши војни одсјеци Оверена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 60
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева