Увјерење о редовном служењу војног рока

Б7_23

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Служба за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Мирослав Лакић,
Тел:
E-mail:
Сврха административног поступка Рјешавање статусних питања и остваривање других права.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /,Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева