Увјерење из војне евиденције о учешћу у ОС, ЦЗ, курирској служби, радној обавези и ЈРО

Б7_24

Већа организациона јединица Одјељење за борачко - инвалидску и цивилну заштиту
Мања организациона јединица Служба за вођење евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу и МТС
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Борачко-инвалидска заштита
Контакт подаци надлежног службеника
Дејана Манојловић
Тел: 055 / 233 - 195
E-mail: dejana.manojlovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Рјешавање статусних питања и остваривање других права, као што су права из радног односа, пензије , школовања и др.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,  Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу,Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБГ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Разлог и сврха подношења захтјева
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева