Utvrđivanje prava na finansiranje predškolskog vaspitanja i obrazovanja

B5_13

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport, obrazovanje i omladinska politika; Socijalna zaštita, zdravstvo, sufinansiranje, novčane naknade i pomoći
Kontakt podaci nadležnog službenika
Gordana Antić,
Tel: 055/233-168
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Unapređenje rada i poboljšanje uslova boravka djece u predškolskim ustanovama.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, /, /,Pravilnik o uslovima za početak rada vrtića, /, /,Pravilnik o kriterijumima i postupku raspodjele sredstava iz budžeta opštine Bijeljina namjenjenih za subvencionisanjeprojekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv ustanove
Adresa
Sjedište
Kontakt osoba
Kontakt telefon
Dokumentacija
Dokument Naziv institucije koja izdaje dokument Forma dostave Komentar
Ovjerena kopija JIB-a Poreska uprava Bijeljina Original  
Kopija rješenja o upisu u sudski registar Nadležni sud Overena kopija  
Program rada i finansijski izvještaj Organizacija (podnosilac zahtjeva) Original  
Kopija statuta Organizacija (podnosilac zahtjeva) Kopija  
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva