Uvjerenje o statusu stipendiste

B5_9

Veća organizaciona jedinica Odjeljenje za društvene djelatnosti
Manja organizaciona jedinica Odsjek za obrazovanje i nauku, nevladine organizacije, omladinu i porodičnu zaštitu
Djelatnost(i) Nauka, kultura, sport, obrazovanje i omladinska politika
Kontakt podaci nadležnog službenika
Aleksandar Stefanović,
Tel: 055/233-168
E-mail:
Svrha administrativnog postupka Na osnovu uvjerenja stranka ostvaruje pravo na stipendiju.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o opštem upravnom postupku, /, /, /, /, /, /, /, /,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
 
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja ili kontakt adresa
JIB
Kontakt telefon
Dokumentacija
 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 2
Obaveštenje  
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)  
Preuzimanje obrasca zahtjeva