Одобрење за смјештај покретног пчелињака

Б19_2

Већа организациона јединица Одјељење за пољопривреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и)  
Контакт подаци надлежног службеника
Цвијета Јоцић, Самостални стручни сарадник за послове из области пољопривреде
Тел: 055/233-428
E-mail: cvijeta.jocic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућава власнику пчела да може извршити превоз пчела и постављање покретног пчелињака на територији Града Бијељина
Правни основ административног поступка  
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2 КМ / /
Општинска / градска такса 2 5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме / назив пчелара
Јединствен идентификациони број пчелињака
Адреса становања и контакт адреса
Контакт телефон
Подаци о пчелињаку и локацији на којој се налази пчелињак
Подаци о пчелињаку локацији на коју се пресељава пчелињак
Планирано вријеме боравка пчела на трaженој локацији
Предвиђена релација
Име и презиме пратиоца
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Сагласност власника односно корисника земњишта на којем ће бити постављен пчелињак   Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (157.00 KB)