Увјерење о обављању пољопривредне дјелатности

Б19_1

Већа организациона јединица Одјељење за пољопривреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
 
Тел: 055/233-428
E-mail:
Сврха административног поступка Издато увјерење о бављењу пољопривредном дјелатношћу служи странци за остваривање других права (увоз пољоприврене механизације, обезбеђење визе, ПДВ-а)
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 5KM / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Назив фирме
Одговорно лице
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Сједиште фирме
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Кућна листа у случају да подносилац захтјева није власник земљишта  Одјељење за општу управу Оригинал  
Копија увјерења о катастарском приходу  Републичка геодетска управа Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање захтјева (163.50 KB)