Ветеринарско санитарни прегледи у клаоницама

Б6_3

Већа организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
Дјелатност(и) Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда; Инспекцијски послови и послови контроле, комунална полиција
Контакт подаци надлежног службеника
Младен Јовановић, Славиша Станкић, Драган Петровић, Бојан Гаврић
Тел: 055/233-406
E-mail: mladen.jovanovic@gradbijeljina.org, slavisa.stankic@gradbijeljina.org, dragan.petrovic@gradbijeljina.org, bojan.gavric@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Обезбјеђење здравствено исправне хране за потрошача
Правни основ административног поступка Закон о ветеринарству у Републици Српској, Закон о инспекцијама,Закон о ветеринарству БиХ,Одлука о висини и начину наплате накнаде за ветеринарско санитарне прегледе
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив предузећа
Одговорно лице
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Здравствена увјерења Овлашћена ветеринарска организација Оригинал  
Образац Ц - за кретање животиња Овлашћена ветеринарска организација Оригинал  
Образац Д - идентификација животиња Агенција за обиљежавање и идетификацију животиња Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)  
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева