Ексхумација/пренос умрлог лица

Шифра B6-1

Већа организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Инспекцијски послови и послови контроле, комунална полиција
Контакт подаци надлежног службеника
Душанка Тодоровић, Градски здравствени инспектор
Тел: 055 233-412
E-mail: dusanka.todorovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Спречавање заразних болести.
Правни основ административног поступка Закон о заштити становништва од заразних болести, Правилник о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
Назив предузећа
Одговорно лице у предузећу
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Сједиште предузећа
Контакт телефон
Информације о претходној сахрани
Информације о транспорту умрлог и мјесту сахране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија извода из матичне књиге умрлих
(копија уз предочавање оригинала или овјерена копија)
Матична служба Копија/Овјерена 
копија
 
Доказ о узроку смрти са назначеном дијагнозом за умрле од заразне болести
(ако је од смрти лица прошло мање од три године)
Здравствена установа или мртвозорник Оригинал  
Писмена сагласност чланова породице/сродника за ексхумацију и мјесто сахране      
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 8
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (176.00 KB)