Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља

Листа административних поступака


Ексхумација/пренос умрлог лица
Уништење робе са истеклим роковима
Ветеринарско санитарни прегледи у клаоницама