Захтјев за издавање рјешења којим се утврђује легалност објекта

Б2_19

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Жељка Лукић и Саша Вујановић
Тел: 055/233-198, 055/233-471
E-mail: zeljka.lukic@gradbijeljina.org, sasa.vujanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Поступак утврђивања легалности објекта
Правни основ административног поступка Закон  о измјенама и допунама  Закона о легализацији бесправно изграђених објеката ("Службени гласник РС", бр. 93/22)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса  

 

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Посједовни лист Управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица  Бијељина Оригинал или овјерена копија
Копија катастарског плана Управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица  Бијељина Оригинал или овјерена копија  
И друге доказе које посједује странка (нпр. техничка документација, геодетски снимак, купопродајни уговор, уговор о грађењу итд.   Оригинал или овјерена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Од дана ступања на снагу Законa о измјенама и допунама  Закона о легализацији бесправно изграђених објеката ("Службени гласник РС", бр. 93/22) до дана рјешавања по захтјеву
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца (167.00 KB)