Пружање правне помоћи

Б5_21
 
Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Служба правне помоћи
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања
Контакт подаци надлежног службеника
Весна Митровић,
Тел: 055/233-450
E-mail:
Сврха административног поступка Пружање правне помоћи странкама поводом начина, поступка, услова и рокова за остваривање њихових права и извршавање обавеза код органа опште управе и др.органа.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самуправи, /, /, /, /, /,Правилник о пружању бесплатне правне помоћи грађанима са подручја општине Бијељине, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
ЈИБ
Контакт телефон
У зависности од захтјева, одговарајући документ
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 3
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева