Odsjek za legalizaciju

Lista administrativnih postupaka


Postupak legalizacije bespravno započetih i izgrađenih objekata