Odsjek za stambeno - komunalne poslove i zaštitu životne sredine

Lista administrativnih postupaka


Zahtjev za subvencionisanje zakupnine socijalnog stanovanja
Zaključenje ugovora o zakupu poslovnih prostora
Saglasnost na cijene komunalnih usluga
Saglasnost za priključenje na mrežu javne rasvjete
Priključenje na kolektor kišne kanalizacije
Komunalna saglasnost za priključenje stambeno-poslovnog objekta na gradsku toplovodnu mrežu
Potvrda o priključenosti objekta na sistem javne kanalizacije
Komunalna saglasnost za priključenje stambeno-poslovnog objekta na sistem javne kanalizacije sa septičkom jamom ili bez septičke jame.
Potvrda da opština nije zainteresovana za kupovinu ponuđenih nekretnina
Saglasnost za sječu stabala na javnoj površini
Potvrda o promjeni naziva ulice
Rješenje o visini naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za prirodnu pogodnost građevinskog zemljišta
Izdavanje kućnog broja
Zahtjev za reviziju i obnavljanje ekološke dozvole
Zauzimanje javne površine ispred poslovnih objekata
Zauzimanje javne površine za održavanje manifestacija u komercijalne/nekomercijalne svrhe
Zauzimanje javne površine za postavljanje privremenih montažnih objekata-kioska
Zauzimanje javne površine za postavljanje uličnih tezgi
Zaključivanje ugovora o zakupu građevinskog i poljoprivrednog zemljišta
Zauzimanje javne površine za polaganje infrastrukturnih radova na zemljištu koje je u vlasništvu grada Bijeljina
Zauzimanje javne površine koja pripada putu
Izdavanje ekološke dozvole
Izdavanje ekološke dozvole nakon odobrenja plana aktivnosti
Odobrenje Plana aktivnosti
Privremeno zauzimanje javne površine ispred ugostiteljskih objekata-za postavljanje ljetne bašte
Zauzimanje javne površine za odlaganje i držanje građevinskog i drugog materijala
Zauzimanje javne površine za izdavanje/produženje odobrenja za postavljanje reklamnog medija
Izdavanje odobrenja za držanje muzike uživo u ugostiteljskim i drugim objektima