Увјерења из радних односа

Б14_3

Већа организациона јединица Кабинет градоначелника
Мања организациона јединица Одсјек за управљање људским ресурсима
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Информисање, протокол и људски ресурси
Контакт подаци надлежног службеника
Јелена Алексић
Тел: 055/233-151
E-mail:
Сврха административног поступка Издавање увјерења из радних односа у сврху регулисања одређених права.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБГ
Документација
 
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева