Притужбе грађана

Б14_2

Већа организациона јединица Кабинет градоначелника
Мања организациона јединица Одсјек за управљање људским ресурсима
Дјелатност(и) Општа управа и грађанска стања; Информисање, протокол и људски ресурси
Контакт подаци надлежног службеника
Јелена Алексић
Тел: 055/233-186
E-mail:  jelena.aleksic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Процес рјешавања притужби и других обраћања грађана се спроводи у циљу стицања повјерења јавности у правилан и законит рад локалне управе и подизања нивоа задовољства грађана квалитетом пружених услуга.
Правни основ административног поступка Закон о локалној самоуправи, Правилник о поступку по притужбама и другим обраћањима грађана
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме подносиоца притужбе
Адреса становања или контакт адреса
Број телефона
Изјава о притужби (предмет)
Опис околности које су довеле до незадовољства подносиоца, са свим релевантним наводима, чињеницама и другим подацима
Приједлози за рјешавање проблема који је предмет притужбе
Датум и мјесто подношења притужбе
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Притужба (подноси се на: стандардном обрасцу, путем поште, кутије за притужбе, електронске поште, књиге утисака и усмено) и садржи информације наведене у Одјељку Д Подносилац Оригинал  
Не захтијева се посебна документација, а странка може приложити ако има и ако жели   Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева