Пријава почетка извођења радова-пријава градилишта

Б6_4

Већа организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсјек за инспекцијски надзор у области грађевинарства, саобраћаја и заштите животне средине
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови; Инспекцијски послови и послови контроле, комунална полиција
Контакт подаци надлежног службеника
Драган Јовановић, Шеф одсјека
Тел: 055/ 233 - 426
E-mail: dragan.jovanovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Инспекцијски надзор у области грађења, контрола свих учесника у процесу грађења (инвеститор, извођач и надзорни орган)
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
Назив предузећа
Адреса становања
Сједиште предузећа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења о одобрењу за грађење са клаузулом правоснажности Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија записника о исколчењу Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија уговора о извођењу радова (инвеститор -извођач ) Извођач радова или инвеститор Копија  
Копија лиценце за извођење радова Министарство за просторно уређење Копија  
Копија рјешења о одговорном руководиоцу радова Извођач радова Копија  
Копија овлашћења за грађење руководиоца радова Министарство за просторно уређење Копија  
Копија рјешења о именовању надзорног органа Инвеститор Копија  
Копија овлашћења за вршење надзора Министарство за просторно уређење Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани)  
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева