Поврат погрешно уплаћених средстава

Б4_2

Већа организациона јединица Одјељење за финансије
Мања организациона јединица Одсјек за трезор
Дјелатност(и) Финансије
Контакт подаци надлежног службеника
Гордана Којић, Шеф Одсјека за трезор
Тел: 055/233-107
E-mail: gordana.kojic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Правилно евидентирање уплата и усаглашавање дужничко - повјерилачких односа.
Правни основ административног поступка Закон о трезору, Закон о административним таксама и накнадама, Правилник о начину враћања и прекњижавања више или погрешно уплаћених јавних прихода
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
ЈМБГ
Адреса
Назив правног лица
ЈИБ
Адреса сједишта
Порески период
Датум уплате
Број жиро рачуна и назив банке за извршавање поврата средстава
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење Пореске управе Пореска управа Оригинал  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева