Увјерење о измиреним обавезама

Б4_1

Већа организациона јединица Одјељење за финансије
Мања организациона јединица Одсјек за финансије и рачуноводство
Дјелатност(и) Финансије
Контакт подаци надлежног службеника
Ана Трифковић, Шеф Одсјека за финансије и рачуноводство
Тел: 055/233-145
E-mail: ana.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућити грађанима да остваре нека друга права на основу увјерења да странка нема неизмирених обавеза по основу пореза и доприноса.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, Правилник о примјени Закона о порезу на доходак
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
ЈМБГ
Адреса
Назив правног лица
ЈИБ
Адреса сједишта
Порески период за који се тражи увјерење
Основ по коме је општина платила обавезе за које се тражи увјерење / Основ створене обавезе (рјешење, уговор, обрачун...)
Сврха увјерења
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија закључка начелника општине Кабинет начелника Копија  
Копија уговора   Копија  
Копија рјешења   Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 5
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева