Утврђивање права на финансирање пројеката

Б5_16

Већа организациона јединица Одјељење за друштвене дјелатности
Мања организациона јединица Одсјек за образовање и науку, невладине организације, омладину и породичну заштиту
Дјелатност(и) Наука, култура, спорт, образовање и омладинска политика
Контакт подаци надлежног службеника
Боро Ђокић, Шеф одсјека за омладину спорт и културу
Тел: 055/133-167
E-mail:
Сврха административног поступка Брига о младима усвојена од стране локалне власти, а израђена у партнерству са свим заинтересованим и одговорним странама у циљу његове одрживости.
Правни основ административног поступка Закон о омладинском организовању, /, /, /, /, /,Омладинска политика на подручју општине Бијељина,Закључак о прихватању документа Омладинска политика на подручју општине Бијељине (01-013-34-1/07 од 12.12.2007. г.), /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив организације
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Бијељина Копија  
Копија идентификационог броја (ЈИБ) Пореска управа Бијељина Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 30
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева Преузимање обрасца захтјева