Увјерење да је објекат изграђен прије првог аерофотограметријског снимања

Б2_9

Већа организациона јединица Одјељење за просторно уређење
Мања организациона јединица Одсјек за грађевинске и употребне дозволе
Дјелатност(и) Грађевинарство, урбанизам, катастар и стамбени послови
Контакт подаци надлежног службеника
Војна Јелачић, Душанка Веселиновић
Тел: 055/233-199
E-mail:vojna.jelacic@gradbijeljina.org, dusanka.veselinovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка У поступку се утврђује да ли је објекат изграђен прије првог аерофотограметријског снимања, јер се објекти изграђени прије снимања, према закону сматрају легалним, те за њих није потребно прибављати одобрење за грађење
Правни основ административног поступка Закон о уређењу простора и грађењу
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 50КМ

55480018000046568818 Павловић банка

5580018000029598168  - Нова банка

 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име/назив правног лица
Презиме/одговорно лице
ЈМБГ/ЈИБ
Адреса/сједиште или контакт адреса
Контакт телефон
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Авионски снимак објекта Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал  
Земљишно-књижни извадак или Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија  
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) Трајно
Преузимање обрасца захтјева  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (87.35 KB)