Спроводница за преношењ умрлог лица

Шифра 182

Већа организациона јединица Одјељење за инспекцијске послове
Мања организациона јединица Одсјек за инспекцијски надзор у области промета и заштите здравља
Дјелатност(и) Социјална заштита, здравство, суфинансирање, новчане накнаде и помоћи; Инспекцијски послови и послови контроле, комунална полиција
Контакт подаци надлежног службеника
Јаворка Токановић, Здравствено-санитарни инспектор
Тел: 055 233-411
E-mail:
Сврха административног поступка Спречавање заразних болести.
Правни основ административног поступка Закон о заштити становништва од заразних болести, /, /,Правилник о условима и начину ископавања и преношења умрлих лица, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме физичког лица
Назив предузећа
Одговорно лице у предузећу
Име једног родитеља
ЈМБГ
ЈИБ
Број личне карте и орган који је издао
Адреса становања или контакт адреса
Сједиште предузећа
Контакт телефон
Информације о претходној сахрани
Информације о транспорту умрлог и мјесту сахране
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија потврде о смрти Јавна здравствена установа Копија  
Копија извода из матичне књиге умрлих Одјељење за општу управу Копија  
Лични идентификациони документ (лична карта, пасош и сл.) ЦИПС На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 15
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  Документи


  Преузимање обрасца захтјева (278.61 KB)