Овјера угоститељских књига и овјера књига жалби за путничке агенције

Б1_30

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Тања Вујић
Тел: 055/233-162
E-mail: tanja.vujic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Увид у пословање у сврху додјеле признања и награда угоститељским објектима.
Правни основ административног поступка Закон о угоститељству,Закон о туризму, /,Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге утисака у угоститељским објектима,Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге жалби у путничким агенцијама, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
 
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Фирма предузетника или назив предузећа
ЈИБ
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о обављању дјелатности Одјељење за привреду и пољопривреду На увид  
Рјешење о упису у судски регистар (за правна лица) Надлежни суд На увид  
Књига утисака Предузетник/предузеће На увид  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 1
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјева