Увјерење о обављању занатско-предузетничке дјелатности

Б1_29

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Вања Ступар
Тел: 055/233-424
E-mail: vanja.stupar@gradbijejina.org
Сврха административног поступка Издавање увјерења о обављању занатско-предузетничке дјелатности ради остваривања других права подносиоца захтјева.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБГ/ЈИБ
Број личне карте и МУП
Фирме предузетника
Контакт телефон
 
 
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Рјешење о регистрацији предузетничке дјелатности Одјељење за привреду Копија  
Копија личне карте Одјељење за општу управу Kопија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање обрасца захтјева (111.28 KB)