Увјерење о обављању занатско-предузетничке дјелатности

Б1_29

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам; Привреда, пољопривредна и ветеринарска дјелатност, шумарство и водопривреда
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,  Миодраг Милинковић
Тел: 055/233-423; 055/233-424
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org;  miodrag.milinkovic@gradbijejina.org
Сврха административног поступка Издавање увјерења о обављању занатско-предузетничке дјелатности ради остваривања других права подносиоца захтјева.
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку, /, /, /, /, /, /, /, /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска / градска такса 1 2+5 КМ / /
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Име и презиме
ЈМБГ
Адреса становања или контакт адреса
Број личне карте и орган који је издао
Контакт телефон
Назив фирме предузетника
Број личне карте и орган који је издао
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Копија личне карте ИДДЕЕА Kопија  
Kопија рјешења о оснивању радње или обављању предузетничке дјелатности Одјељење за привреду и пољопривреду Kопија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 2
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани)  
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање обрасца захтјева (61.09 KB)