Категоризација угоститељских објеката

Б1_27

Већа организациона јединица Одјељење за привреду
Мања организациона јединица  
Дјелатност(и) Занатско-предузетничка трговина, угоститељство и туризам
Контакт подаци надлежног службеника
Душан Трифковић,
Тел: 055/233-423
E-mail: dusan.trifkovic@gradbijeljina.org
Сврха административног поступка Омогућавање привредницима да изврше категоризацију угоститељ Општинска административна такса на рјешење ских објеката приватног смјештаја у складу са Правилником о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор
Правни основ административног поступка Закон о општем управном поступку,Закон о угоститељству, /,Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката, /, /, /, /, Закон о угоститељству и Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор /,
Такса / накнада коју је потребно уплатити
Назив таксе / накнаде Износ таксе / накнаде (KM) Број рачуна за уплату Врста прихода
Општинска административна такса на захтјев 2 KM    
Општинска административна такса на рјешење 50 KM    
Потребне информације при предавању захтјева
Информација
Назив правног лица
Име и презиме физичког лица
ЈИБ
ЈМБГ
Адреса сједишта фирме
Адреса становања или контакт адреса
Контакт телефон
Име једног родитеља
Место и општина рођења
Информације о угоститељском објекту
Документација
Документ Назив институције која издаје документ Форма доставе Коментар
Овјерена копија рјешења о упису у судски регистар Основни суд Оверена копија  
Овјерена копија употребне дозволе Одјељење за просторно уређење Копија  
Копија Рјешења о оснивању самосталне дјелатности Одјељење за привреду и пољопривреду Копија  
Рок за рјешавање потпуног предмета (дани) 20
Обавештење  
Вријеме важења одлуке по захтјеву (дани) трајно
Преузимање обрасца захтјеваДокументи


  Преузимање обрасца захтјева (80.54 KB)